Nieuws

SER lanceert samen met werkgevers en werknemers online dossier grensoverschrijdend gedrag

Te veel werkenden in Nederland hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Daarom hebben werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit de Stichting van de Arbeid een gezamenlijke aanpak ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met het bureau van de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag. De aanpak resulteert onder andere in het nieuwe online dossier ‘Grensoverschrijdend gedrag […]

SER lanceert samen met werkgevers en werknemers online dossier grensoverschrijdend gedrag Meer lezen »

SZW-lijst met mutagene, kankerverwekkende en voor de voortplanting giftige stoffen is bijgewerkt

Twee keer per jaar wordt een geactualiseerde versie van de lijst met stoffen en processen die kankerverwekkend zijn, en stoffen die mutageen zijn of giftig zijn voor de voortplanting gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze nieuwste versie van de SZW-lijst is in de Staatscourant (2024, 132) gepubliceerd op 8 januari 2024. De stoffen

SZW-lijst met mutagene, kankerverwekkende en voor de voortplanting giftige stoffen is bijgewerkt Meer lezen »

Samenwerken, projectbegeleiding, coaching, preventie

Jaarplan 2024 Nederlandse Arbeidsinspectie

In het jaarplan 2024 focust de Nederlandse Arbeidsinspectie zich onder andere op de naleving en aanpak van arbeidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en door zwaar fysiek belastend werk. Daarbij kijkt het ook naar de werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten.  Raadpleeg het Jaarplan 2024 In het Jaarplan kijkt de Inspectie vooruit naar het tweede uitvoeringsjaar

Jaarplan 2024 Nederlandse Arbeidsinspectie Meer lezen »

lawaai, gehoorbescherming, festival, horeca

Horeca en geluidstechnici doen mee met aanpak voorkomen gehoorschade

Het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek is op 6 december ondertekend door de betrokken partners, waaronder nieuwe toetreders Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT), de negen bestaande partners en staatssecretaris Maarten van Ooijen namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bestaande convenantpartners verwelkomen KHN en VPT, waarmee een

Horeca en geluidstechnici doen mee met aanpak voorkomen gehoorschade Meer lezen »

Online Cursus Preventiemedewerker

Kabinet neemt in zijn Arbovisie 2040 met als doel ‘nul doden door werk’ vrijwel alle aanbevelingen uit SER advies over

De SER bood minister van Gennip in juli 2023 het deel 1 van zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ aan. In het advies doet de SER een aantal concrete aanbevelingen om preventie en handhaving te versterken.  De minister gaf bij die gelegenheid aan dat aandacht voor arbeidsomstandigheden nog steeds dringend nodig is: “Anders dan veel

Kabinet neemt in zijn Arbovisie 2040 met als doel ‘nul doden door werk’ vrijwel alle aanbevelingen uit SER advies over Meer lezen »

Veilig gedrag

Arbovisie 2040: gezond en veilig werken, nu en in de toekomst

Vandaag is de Arbovisie 2040 gepubliceerd. Hierin stelt het kabinet een aantal oplossingsrichtingen voor om een fundamentele verandering te bereiken in de manier waarop werkgevers, werknemers en de overheid omgaan met arbeidsomstandigheden. Dat is hard nodig. Jaarlijks overlijden in Nederland namelijk 4100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk. Het kabinet wil dat

Arbovisie 2040: gezond en veilig werken, nu en in de toekomst Meer lezen »

werken op hoogte, valbeveiliging, harnas

Mogelijk 70% van de meldingsplichtige ongevallen niet gemeld

Jaarlijks krijgen ongeveer 200.000 werkenden te maken met een arbeidsongeval en zo’n 60 mensen komen als gevolg van een arbeidsongeval te overlijden. Veelvoorkomende risicofactoren zijn onveilig gebruik van machines en werken op hoogte. Met name uitzendkrachten en arbeidsmigranten zijn relatief vaak het slachtoffer van arbeidsongevallen. Meldingsplicht Werkgevers zijn verplicht om ongevallen die kunnen leiden tot

Mogelijk 70% van de meldingsplichtige ongevallen niet gemeld Meer lezen »

Nieuwe campagne Week van de Veiligheid van start!

Agressief gedrag komt vaak onverwacht!Dat is de eerste zin van de nieuwe campagne van de Week van de Veiligheid. De jaarlijks terugkerende week waarin er extra aandacht is voor veiligheid rondom verschillende thema’s. Met als dit jaar het thema Agressie en Geweld.    Gericht op ondernemers Het is het eerste jaar dat de Week van

Nieuwe campagne Week van de Veiligheid van start! Meer lezen »

Werkstress jongen, praten over werkstress

Werkstress, campagne helpt jongeren om te praten over werkstress

Veel jongeren praten niet over werkstress. Het is wel belangrijk dat ze dat doen, want het verkleint de kans dat mentale klachten verergeren en bovendien lucht het op. De nieuwe campagne ‘Hey, het is oké’ helpt jonge werkenden om werkstress bespreekbaar te maken. Ook zijn er tips voor bezorgde collega’s en werkgevers om het gesprek

Werkstress, campagne helpt jongeren om te praten over werkstress Meer lezen »

Scroll naar boven

Gebruiker wijzigen

U moet ingelogd zijn om het formulier te verzenden.

Support aanvraag

Voor vragen over veiligheidsissues ga je direct naar de projectleider/leidinggevende op je locatie of de preventiemedewerker.
Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Support aanvraag

Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.