Online Toolbox

Online leeromgeving

Medewerkers kunnen de online toolboxen zelf gemakkelijk inplannen

Interactief

Theorie afgewisseld met foto- (of video)-uitleg en diverse casussen vanuit de praktijk

Praktijkgericht

Toolboxen gericht op de risico's die van toepassing zijn bij een (beroeps-)functie

Online Toolbox

Voor organisaties waarbij medewerkers veelal onderweg of op locatie werken.


Het organiseren van een toolbox is meestal tijdrovend. Dilemma’s waar veel organisaties tegenaan lopen spelen vaak op, zoals “Welk onderwerp moet ik nu weer kiezen? Waar haal ik de tijd vandaan? Hoe krijg ik de mensen tegelijkertijd op één locatie? Wat doen we als mensen een toolboxmeeting gemist hebben? En, hoe zorg ik voor een overzichtelijke registratie?”
Onze Online Toolbox kan u hier mee helpen.

Uw voordelen:

 • Besparing in tijd;
 • Eenvoudig toepasbaar en individueel inzetbaar;
 • Plaats en tijd onafhankelijk;
 • Borging van resultaten dmv toetsing;
 • Beschikbaar op smartphone;
 • Professioneel uitgewerkte toolboxen;
 • Ontzorgt; bewaking, monitoring en registratie van uitgevoerde toolboxen gebeurd automatisch;
 • VCA-proof;
 • Altijd en overal digitaal toegang tot de toolboxen (een internetverbinding dient echter beschikbaar te zijn);
 • Mogelijkheid om functiegroepen in te richten. Bijvoorbeeld op basis van risico’s of gekoppeld aan de hand van bijvoorbeeld uw functiematrix
 • Optioneel: mogelijkheid tot maatwerk-toolboxen (bijv.  uw eigen toolboxen of on-boarding);

 

Voldoe aan wet- en regelgeving

Elk bedrijf is verplicht om voldoende onderricht te geven aan haar personeel.

 • VCA* gecertificeerde bedrijven moeten minimaal 4 keer per jaar een toolboxmeeting houden
 • VCA** gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om minimaal 10 toolboxmeetings per jaar te organiseren.

Onder de 2017/6.0-norm volstaat de helft van het vereiste aantal toolboxmeetings bij inzet van online trainingen. Hiermee besparen organisaties niet alleen veel tijd en energie, maar is het ook mogelijk om op afstand in te zetten op veiliger werken.

Alle toolboxen zijn altijd up-to-date inzake de laatste wet- en regelgeving.

Hoe werkt het


De Online toolbox modules (onderwerpen) worden door u vooraf bepaald, bijvoorbeeld op basis van aankomende projecten, de RI&E of een functiematrix. Dit kan variëren van 4 tot 10 toolboxen per jaar (afhankelijk van bijvoorbeeld uw VCA certificering) en u meld de medewerkers bij ons aan, hiervoor hebben wij alleen hun naam en mailadres nodig en eventueel de bijhorende (locatie)groep.

Vervolgens richten wij voor u de leeromgeving in. U hoeft deze dus niet zelf nog te vullen met toolboxonderwerpen, gebruikers en eventuele (locatie)groepen aan te maken. Dit doen wij voor u.
Vervolgens zorgen wij ervoor dat de toolboxen periodiek (volgens de afgesproken planning) in de leeromgeving klaar staan, de medewerkers ontvangen van ons een email dat er een nieuwe toolbox in hun dashboard klaar staat. Wij zorgen voor een inzichtelijk overzicht van uw gebruikers en een jaarplanning. Hiermee heeft u direct de Toolbox jaarplanning gereed en bent u compleet ontzorgt. 
De toolboxen blijven tenminste 1 jaar in het dashboard toegankelijk, of langer naar gelang de abonnementsduur, en worden up-to-date gehouden bijvoorbeeld in het geval van bijv. wetswijzigingen.

Gepersonaliseerde leeromgeving

Medewerkers kunnen eenvoudig via de leeromgeving de online toolboxmodules volgen.
Iedere medewerker krijgt een persoonlijke login, en heeft hiermee de beschikking tot een persoonlijk dashboard ingericht met uw bedrijfslogo. De medewerker heeft hier o.a inzicht in de voortgang en de behaalde resultaten. Wij kunnen indien u dat wenst tevens uw medewerkers in verschillende (locatie)groepen indelen waarbij elke groep ander toolboxen volgt. Zo kunt u de benodigde toolboxen koppelen aan risico’s bijhorende bij bijvoorbeeld een locatie of een functieprofiel. Hierdoor volgt bijvoorbeeld een magazijnmedewerker andere toolboxen dan bijvoorbeeld een installateur. 

Hoe kun je als bedrijf controle houden op de gevolgde toolboxen?

Dat is heel eenvoudig. Je hoeft hier als organisatie niets voor te doen. Iedere maand ontvangt de coördinator een rapportage per e-mail. Hierin is direct inzichtelijk wie de toolbox hebben gevolgd én wie deze met succes hebben afgesloten. Op deze manier is direct aantoonbaar aan, bijvoorbeeld de auditor, dat toolboxen worden gevolgd. Een afsluitende toets zorgt ook direct voor aantoonbaarheid dat medewerkers de toolbox ook écht hebben gevolgd.
Daarnaast krijgt de coördinator toegang tot onze online omgeving om deze gegevens ook zelf online te bekijken. Medewerkers die niet tijdig de toolboxmodules afnemen krijgen (indien gewenst) automatisch een mail ter herinnering.

U bepaald zelf de volgorde van de toolboxen. Nieuwe medewerkers kunnen op elk moment instappen zonder dat zij belangrijke toolboxen overslaan. U neemt alleen de toolboxen af die u daadwerkelijk nodig heeft, u betaald dus niet voor een complete database met toolboxen die niet relevant zijn. 

Opzet van de toolbox

Iedere Toolboxmodule duurt gemiddeld 10 tot 20 minuten, is voorzien van een vaste structuur en behandeld de volgende onderwerpen:

  • Wetgeving
  • Feiten
  • Risico’s 
  • Inventarisatie
  • Beheersmaatregelen
  • Goede Praktijk
  • Discussie 
  • Kennistoets

Alle toolboxmodules worden, indien relevant, voorzien van ondersteunend foto en/of filmmateriaal, downloadbare schema’s of checklists. Vervolgens worden alle toolboxen afgerond met een kennistoets bestaande uit 5 vragen. Bij het afronden van de toets krijgen de medewerkers feedback op de door hun gegeven foutieve antwoorden. Op deze manier wordt de kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu getoetst en geborgd.

Welke toolboxen zijn beschikbaar?


U kunt zelf aangeven welke toolboxen u nodig heeft. Bij een offerte aanvraag ontvangt u een lijst van onze uitgebreide databank. Mocht de door u gewenste toolbox er niet bij staan dan kunt u deze aanvragen. 
De toolboxen zijn/worden opgesteld door een hogere veiligheidskundige. Zo bent u verzekerd dat de toolboxen aansluiten bij uw specifieke organisatie.

Tevens kunnen wij toolboxen voorzien van uw eigen foto/filmmateriaal of volledig aanpassen aan uw specifieke bedrijfswerkzaamheden. Voor deze ‘toolboxen-op-maat’ wordt eenmalig (per toolbox) een vast tarief gehanteerd; voor het opstellen van de inhoud, het ontwerp en de inrichting van de digitale leeromgeving (wij behouden echter alle rechten, ook van de ‘op-maat’ gemaakte toolboxen). 

Van Dalen Training

Tools 


Wij hebben onze leeromgeving voor alle gebruikers uitgebreid met handige tools, overzichten en schema’s.
Deze tools kunnen snel en eenvoudig tijden het werk geraadpleegd worden,  bijvoorbeeld een LMRA-kaartje, of een tool om snel preventieve maatregelen of stofeigenschappen van een gevaarlijke stof op te zoeken, of wat de kleurcodering op een gascilinder betekent, etc. 

PRO-licentie

Bij een PRO-licentie heeft de gebruiker extra functionaliteiten zoals (werkplek)inspecties, meldingen, een digitale LMRA-checklist, (veiligheid)checklists en controlerondes.

Waarom uw werkplek inspecteren?

Werkgevers zijn verplicht om structureel toezicht te houden op de werkplek (artikel 8 Arbowet). Een (werkplek)inspectie is hiervoor een goed middel om invulling te geven aan de verplichtingen van deze Arbowet. VCA-gecertificeerde bedrijven zijn zelfs verplicht om werkplek- inspecties uit te voeren. Direct leidinggevenden en/of een externe gecertificeerde veiligheidskundige dienen regelmatig de werkplek te inspecteren en de werkzaamheden van de werknemers, aannemers en onderaannemers te observeren en de resultaten te evalueren met de betrokken werknemer(s). Met een (werkplek)inspectie kan worden beoordeeld of een werkplek veilig is en voldoet aan geldende normen en wet- en regelgeving. U toont aan dat u deze verplichting serieus neemt waardoor onveilige situaties in een vroegtijdig stadium kunnen worden opgespoord en waarop maatregelen kunnen worden getroffen om het risico op incidenten te beperken.

 

Voor wie is de PRO-toevoeging?

De PRO functionaliteiten zijn beschikbaar voor alle gebruikers die over een Pro-licentie beschikken.Deze functies bestaan uit het volgende:

 • Alle functionaliteiten van de standaard licentie;
 • Online uitvoeren van quickscans en controlerondes (wij hebben al een flink aantal (basis)inspecties voor de meest voorkomende branches en/of situaties klaargezet). De resultaten van deze inspectie worden direct in pdf-bestand per email doorgestuurd naar de coördinator;
 • Online melden, algemeen;
 • Online melden van onveilige situatie(s), (bijna) ongeval of (milieu-)schade.
  De meldingen van deze inspectie worden direct in pdf-bestand per email doorgestuurd naar de coördinator;
 • Online uitvoeren van een uitgebreide LMRA-check. De resultaten van deze check worden direct in pdf- bestand per email doorgestuurd naar de coördinator;
 • WPI’s, alleen voor (KAM)coördinator/veiligheidskundige/ direct leidinggevenden;
 • Mogelijkheid om bedrijfseigen checklists door ons te laten toevoegen
 • Checklists en melding worden ondertekend dmv een handtekening/paraaf, tevens kunnen ook afbeeldingen aan de checklists worden toegevoegd.
Alle meldingen van de checklists/inspectie’s worden direct in een pdf-bestand per email doorgestuurd naar de coördinator.

Uw investering

Afhankelijk van bijvoorbeeld de VCA-verplichting of andere certificering kiest u per jaar de frequentie van het gewenste aantal toolboxen. Op basis hiervan sluit u per medewerker een jaarlicentie af.  Zo bent u er van verzekerd dat u nooit teveel betaald.

Onze prijs:

 • € 6,50 per toolbox × aantal toolboxen per jaar = uw jaarlicentie per gebruiker.
  Wij berekenen vanaf  > 15 licenties géén opstartkosten á € 45,00. u betaalt enkel per licentie. Wij hanteren tevens staffelkortingen. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Facturatie:

 • Jaarlijks, vooraf betaald

 

Voorwaarden abonnement:

 • Facturatie Jaarlijks, vooraf betaald
 • Flexlicenties worden op basis van nacalculatie aan u gefactureerd (á € 6,50 per gebruiker/per toolboxmodule)
 • Doorlooptijd van het abonnement is één jaar.
 • Verlenging per jaar
 • Tussentijds uitbreiden van jaarlicenties (bijv. bij een nieuwe medewerker) is altijd mogelijk, de jaar- licenties lopen synchroon met het op dat moment lopende jaarabonnement, nieuwe werknemer volgt hierdoor dezelfde toolboxen als hun collega’s

 

ADM | OT – Offerte Calculatie

Uw kosten

Vul voor een prijsindicatie onderstaand formulier in:


 

Neem voor een prijsindicatie bij meer dan 100 licenties contact met ons op via:
https://www.vandalentraining.nl/contactformulier/ADM | OT – Demo aanvraagformulier

Demo aanvraag

Vraag vrijblijvend een demo aan en probeer zelf onze digitale omgeving uitADM – Inschrijven Online Toolbox 20240212 (#137)

Inschrijven Online Toolbox
Bedrijfsgegevens
Contactpersoon (aanvrager)


Let op:
Met dit inschrijfformulier sluit u een Online Toolbox abonnement bij ons af zonder dat u voorafgaand een offerte heeft aangevraagd.
De calculatie in dit inschrijfformulier wordt automatisch gegenereerd en dient slechts ter indicatie van uw kosten. Dit is geen vervanging van een offerte.Gegevens Coördinator
Leeromgeving Inrichting


Team(s) inrichten


Standaard maken wij, bij afname van minimaal 5 jaarlicenties,  per team 2 groepen  aan:
 –  Standaard Teamgroep  (voor vaste medewerkers)
 –  Flexgroep (voor tijdelijke medewerkers die minder dan 1 jaar voor u werken, zoals uitzendkrachten, stagiairs, inleners, etc., u ben zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitschrijven van tijdelijke medewerkers)

Klik op de afbeelding voor een vergroting!
Indien u voor optie 2 kiest, moet u voor elke Locatie dit formulier invullen!


Standaard: één team


Optie 1: meerdere teams


Optie 2: meerdere locaties en teams

U heeft gekozen voor optie 2: meerdere teams en locaties
Vul dit formulier voor elke locatie opnieuw in!

 

 Selecteer de Online Toolbox modules:
Team 1


Selecteer de modules voor  Team 1:
Team 2


Selecteer de modules voor  Team 2:
Team 3


Selecteer de modules voor  Team 3: