Nieuws

RI&E

RI&E, van moeten naar willen

Efficiënt produceren is in veel sectoren nog altijd belangrijker dan veilig en gezond werken. De naleving van de Arboregels in de hoogrisicosectoren is dan ook relatief laag. Zo staat het tenminste geschreven in het jaarverslag over 2015 van de Inspectie SZW. Concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde De oorzaak zou liggen in concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde over de […]

RI&E, van moeten naar willen Meer lezen »

hitteplan

Werken in hitte of zon

Werk je veel bij hoge temperaturen of in de zon? Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan leiden tot minder goede prestaties of brengt risicoʼs met zich mee voor je gezondheid. Het is belangrijk dat jij en je werkgever de juiste maatregelen treffen om werken in de hitte veilig te houden en is

Werken in hitte of zon Meer lezen »

Boete, RI&E, Verhoging boetes RI&E

Verhoging boetes RI&E

De verhoging van de boetes RI&E behoort tot een van de speerpunten van het Arbobeleid.Op 14 februari j.l. gaf staatssecretaris Tamara van Ark met een brief aan de Tweede Kamer haar reactie op de Arbobalans 2018 die werd opgesteld door TNO. In deze brief heeft zij het onder meer over het aanscherpen van enkele speerpunten

Verhoging boetes RI&E Meer lezen »

Maatwerkregeling

Verschil maatwerkregeling en vangnetregeling

De maatwerk- en vangnetregeling hebben één grote gemene deler: het is een manier voor de werkgever om deskundige ondersteuning bij de uitvoering van arbotaken te regelen. Maar er is ook een groot verschil: bij maatwerk zoekt de werkgever zelf de deskundigen die hij nodig heeft. Volgens de Arbowet moet de werkgever zich laten bijstaan door

Verschil maatwerkregeling en vangnetregeling Meer lezen »

Keuring

Keuring van arbeidsmiddelen

Voor sommige arbeidsmiddelen geldt naast een onderhoudsplicht ook een aanvullende keuringsverplichting. Dit is het geval voor de volgende twee situaties: Als de veiligheid afhangt van de manier van installeren (keuring na installatie) en als gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodieke keuring). De werkgever moet zelf vaststellen of één of

Keuring van arbeidsmiddelen Meer lezen »

Arbo

Verhoging boetes RI&E

De verhoging van de boetes RI&E behoort tot een van de speerpunten van het Arbobeleid. Op 14 februari j.l. gaf staatssecretaris Tamara van Ark met een brief aan de Tweede Kamer haar reactie op de Arbobalans 2018 die werd opgesteld door TNO. In deze brief heeft zij het onder meer over het aanscherpen van enkele

Verhoging boetes RI&E Meer lezen »

Beelschermwerk

Aanpassing norm beeldschermwerk

Op 5 december 2018 is er een nieuwe versie van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) gepubliceerd. Het betreft kleine aanpassingen, waaronder het schrappen van de norm van twee uur als maximale duur om achter een beeldscherm te werken. Nu beeldschermwerk zoveel verschillende vormen aanneemt en niet meer per definitie gebonden is aan een vaste werkplek, verandert ook

Aanpassing norm beeldschermwerk Meer lezen »

Preventiemedewerker

Het profiel voor de preventiemedewerkers sluit aan bij de indeling in risico’s,

Het profiel voor de preventiemedewerkers sluit aan bij de indeling in risico’s van inPreventie (het platform ter ondersteuning van de preventiemedewerker). De quickscan selecteert automatisch de volgens de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA, uitgevoerd door TNO) meest voorkomende risico’s in de branche. Indien uw bedrijf andere kernrisico’s heeft, kunt u de kernrisico’s aanpassen. Tijdsbesteding De tijdsbesteding

Het profiel voor de preventiemedewerkers sluit aan bij de indeling in risico’s, Meer lezen »

Scroll naar boven

Gebruiker wijzigen

U moet ingelogd zijn om het formulier te verzenden.

Support aanvraag

Voor vragen over veiligheidsissues ga je direct naar de projectleider/leidinggevende op je locatie of de preventiemedewerker.
Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Support aanvraag

Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.