Van Dalen Training - Van Dalen HVK | HSE | Advies

Beroepsziekten, onderzoek NVvA toont noodzaak samenwerking preventie aan

Arbospecialisten, waaronder arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, werken te vaak langs elkaar heen als het gaat om de preventie van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit recent onderzoek dat ArboUnie uitvoerde in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). Er is sprake van een gat in de kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen. Bovendien worden de verplichte instrumenten die risico’s in kaart moeten brengen bij bedrijven (de RI&E) en preventief onderzoek doen bij individuen (PAGO) slecht benut. De NVvA heeft een training ontwikkeld om hier verandering in te brengen.

Risico’s blootstelling 

Jaarlijks overlijden ruim 3000 Nederlanders aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Uit het onderzoek, waarin in totaal 390 veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen en andere arbodeskundigen zijn bevraagd over hun manier van werken en samenwerken, blijkt er in de praktijk maar weinig aandacht te zijn voor de preventie van beroepsziekten. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat aan de basis van het complete preventiebeleid bij bedrijven, maar uit het onderzoek blijkt dat vaak niet diep wordt ingegaan op gevaarlijke stoffen. Een verdiepende RI&E voldoet vaak wel, maar wordt niet vaak uitgevoerd. Ook het PAGO, dat gericht is op het identificeren van werkgerelateerde klachten, wordt daardoor te weinig afgestemd op de aanwezige gezondheidsrisico’s. De risico’s op ernstige longziekten zoals astma en COPD, maar ook verschillende soorten kanker die kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, worden daarmee onderschat en onvoldoende aangepakt.

Training en intervisie

Gedegen kennis over gevaarlijke stoffen is essentieel om de risico’s op waarde te kunnen schatten en werkgevers en werknemers ervan te overtuigen dat maatregelen nodig zijn. In opleidingen blijkt hier weinig tot geen aandacht voor. De verschillende deskundigen hebben om meerdere redenen weinig contact met elkaar. Bedrijfsartsen zijn in de praktijk nog steeds veelal bezig met verzuim in plaats van preventie. Arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, bij uitstek de specialisten als het gaat om gevaarlijke stoffen, werken zelden samen op dit vlak. Om deze reden heeft de NVvA de training ‘Gevaarlijke stoffen voor arbodeskundigen’ ontwikkeld. De training bestaat uit een theoretisch deel over gevaarlijke stoffen, de RI&E en het PAGO en intervisie op basis van casuïstiek. Het trainingsmateriaal is gratis beschikbaar en is voorzien van een docentenhandleiding, maar kan ook worden begeleid door een arbodeskundige van de NVvA.

Download het rapport en traningsmateriaal

Het complete onderzoeksrapport en de training, inclusief een handleiding, zijn gratis te downloaden vanaf: www.arbeidshygiene.nl/beroepsziekten/arboprofessional

Over de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne

De NVvA is de beroepsvereniging voor arbeidshygiënisten en heeft zo’n 500 leden. De arbeidshygiënist is een schakel tussen organisaties en de vele deskundigen die zich bezighouden met arbeidsomstandigheden, en één van de vier kerndisciplines die in de Arbowet worden genoemd. De arbozorg is zijn werkterrein, de bescherming van werknemers zijn doel. De NVvA zet zich via het project ‘Arbeidshygiënisten: een belangrijke schakel voor het voorkomen van beroepsziekten’ in voor meer bewustwording en praktische informatie over beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Scroll naar boven

Gebruiker wijzigen

U moet ingelogd zijn om het formulier te verzenden.

Support aanvraag

Voor vragen over veiligheidsissues ga je direct naar de projectleider/leidinggevende op je locatie of de preventiemedewerker.
Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Support aanvraag

Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.