Gevaarsymbolen gascilinders

non-flammable-compressed-gas

Niet-brandbare, niet-toxische gassen

Kan verstikking veroorzaken

ontvlambaar

Ontvlambare gassen

Kan leiden tot brand of ontploffingen. Kan verstikking veroorzaken.

Oxidizing-agent

Oxiderende stoffen (gassen)

Kan leiden tot krachtige reacties of explosies in combinatie met brandbare materialen. Kan de ontbranding van materialen vergemakkelijken en branden sterk doen toenemen.

Toxic-gas

Toxische gassen

Gevaar voor vergiftiging. Kan leiden tot een giftige atmosfeer en is gevaarlijk voor de gezondheid bij inademing en contact met de huid.

 “Transport uitsluitend door deskundigen toegestaan”

Corrosive

Bijtende stoffen (gassen) 

Gevaar voor brandwonden. Kan krachtig reageren met water of andere stoffen. Gemorste stoffen kunnen corrosieve dampen verspreiden. Kan bij contact blijvende veranderingen in menselijk huidweefsel veroorzaken en metalen vernietigen. Kan de ogen, de huid en de luchtwegen beschadigen.

 “Transport uitsluitend door deskundigen toegestaan”

Gases-Under-Pressure

Gassen onder druk

Gecomprimeerd, vloeibaar, cryogeen of opgelost gas

Cryogeen vloeibaar gemaakt stikstof

Kan verstikking en koudeverbranding veroorzaken. Eventuele lekken leiden tot het vrijkomen van grote hoeveelheden gas en verdringen de ademlucht, wat slaperigheid, bewustzijnsverlies en dood door verstikking kan veroorzaken. Direct contact met vloeibare stikstof kan koudeverbranding veroorzaken

Droogijs (CO2 in vaste vorm)

Kan verstikking en koudeverbranding veroorzaken. Gaslekken in het interieur van het voertuig verdringen de ademlucht en kunnen slaperigheid, bewustzijnsverlies en dood door verstikking veroorzaken.

*Giftige en pyrofore gassen mogen alleen met open of daarvoor geschikte voertuigen vervoerd worden!

Kleurcodering gascilinders

Kleurcoderin-gasflessen-gevaar
Speciale-kleurcodering-gasflessen

Inschrijving Training Preventiemedewerker | Online Classroom

Vul onderstaande gegevens zo zorgvuldig mogelijk in, een deel hiervan wordt vermeld op je certificaat.
Kosten: € 225,00 (excl. btw). Inclusief lesmateriaal en 1 jaar gratis toegang tot de online kennisbank.

Gebruikers Afmelden

Vul onderstaande gegevens in en wij zullen z.s.m de gebruiker voor u afmelden
I.v.m. gegevensbescherming kunt u zelf geen gebruikers verwijderen.

 *Wij kunnen gebruikers helaas niet met terugwerkende kracht verwijderen.

Support aanvraag

Voor vragen over veiligheidsissues ga je direct naar de projectleider/leidinggevende op je locatie of de preventiemedewerker.
Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.