Inspectie SZW

Jaarplan SZW

Jaarplan Inspectie SZW 2020

Jaarplan Inspectie SZW 2020 Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “2020 wordt een boeiend jaar, waarin we ons als Inspectie weer volop in gaan zetten voor positieve maatschappelijke effecten op gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Met boetes en handhavend waar dat nodig is. Maar ook met nalevingscommunicatie, in goede samenwerking met …

Jaarplan Inspectie SZW 2020 Lees verder »

RI&E

RI&E, van moeten naar willen

Efficiënt produceren is in veel sectoren nog altijd belangrijker dan veilig en gezond werken. De naleving van de Arboregels in de hoogrisicosectoren is dan ook relatief laag. Zo staat het tenminste geschreven in het jaarverslag over 2015 van de Inspectie SZW. Concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde De oorzaak zou liggen in concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde over …

RI&E, van moeten naar willen Lees verder »

Verhoging boetes RI&E

Verhoging boetes RI&E

Bij het niet naleven van de Arbowet horen boetes. Op het niet hebben van de RI&E stond al een boete. Staatssecretaris Tamara van Ark wil de boetes voor het niet beschikken over een RI&E van maximaal €3.000 naar maximaal €4.500 verhogen. Voor Plan van Aanpak gaat de boete omhoog: van €750 naar €3.000